Just Johan Bing (24. april 186623. januar 1954) var ein norsk litteraturhistorikar og stifts-/statsarkivar. I tillegg til si store interesse for litteratur interesserte han seg sterkt for lokalhistorie, arkeologi og helleristingar. Han tok initiativet til Vestlandske Historielags Fællesforening i 1918, og var mellom skiparane av Landslaget for bygde- og byhistorie i 1920.

Just Bing

Statsborgarskap Noreg
Fødd 24. april 1866
Død

23. januar 1954 (87 år)

Yrke litteraturkritikar, litteraturhistorikar, arkivar
Far Just Johan Bing

Just Bing var fødd i Eidsberg. Han vart student i 1883, og tok filologisk-historisk embetseksamen med lærareksamen 1889–1890. Han vitja fleire tyske universitet, og fekk doktorgraden i 1894 med si tyske avhandling «Novalis (Friedrich v. Hardenberg): eine biographische Charakteristik». Under sine utanlandsreiser (Tyskland, Austerrike, Danmark, Frankrike og Italia) gjorde han litterære og kunsthistoriske studiar. 1895–1901 var han universitetsstipendiat. Han vart utnemnd til stiftsarkivar i Bergen 21. september 1903, ei stilling han hadde i over 30 år.

Han vart gift i 1900 med Marie Grieg (1872-[941). Bing døydde i Follebu i Gausdal.

 • Novalis (Friedrich v. Hardenberg) : eine biographische Charakteristik, 1893.
 • Tider og idealer. Studier i fransk poesi og malerkunst, 1896.
 • Norske digte og digtere, 1898.
 • Norsk literaturhistorie, 1904.
 • Europas literaturhistorie i det 19. aarhundrede, 1906.
 • Henrik Ibsen, 1909.
 • Norsk litteraturhistorie : til skolebruk, 1915.
 • Aarstads historie, 1922.
 • Rock carvings of the Norse bronze age, 1925.
 • Verdens-litteraturhistorie : grunnlinjer og hovedverker, 3 band 1928-1934
 • Band 1: Fra Homer til Swift, 1928.
 • Band 2: Fra Voltaire til Balzac, 1929.
 • Band 3: Fra Heine til verdenskrigen, 1934.
 • Fra trolldom til gudetro. Studier over nordiske helleristninger fra bronsealderen, 1937.

Bakgrunnsstoff

endre