Kaldkatoderøyr

Kaldkatoderøyr er eit elektrisk utladingsrøyr der ladningsberarane blir danna ved ionisasjon av gassen i området mellom elektrodane. Dette er i motsetnad til røyr med glødekatode, som gjev termisk elektronemisjon.

Fluorescerande lampe med kaldkatoderøyr.

Sjå ògEndra

KjelderEndra

kaldkatoderør. () I Store norske leksikon. Henta frå: http://snl.no/kaldkatoder%C3%B8r