Opna hovudmenyen
Kalifeltspat

Kalifeltspat er ei feltspatgruppe som omfattar sanidin, ortoklas, mikroklin og adular. Ho har kjemisk formel KAlSi3O8.

Når kalifeltspat vert omtala som handelsvare, er det oftast snakk om mikroklinperthitt.

KjelderEndra