Kalifeltspat er ei feltspatgruppe som omfattar sanidin, ortoklas, mikroklin og adular. Ho har kjemisk formel KAlSi3O8.

Kalifeltspat

Når kalifeltspat vert omtala som handelsvare, er det oftast snakk om mikroklinperthitt.

Kjelder endre