Mikroklin er eit mineral og den vanlegaste feltspaten i granittar og pegmatittar. Det er eit viktig råstoff for framstilling av porselen. Mikroklin er den trikline modifikasjon av kalifeltspat KAlSi3O8. Det vert danna ved lågare temperaturar enn ortoklas.

Mikroklin
Feldspar(Microcline)USGOV.jpg
Mikroklin feltspat
Generelt
KategoriTektosilikat
Zeolite
Kjemisk formelKAlSi3O8
Identifikasjon
Fargefargelaus
KrystallformDet kan vere allotriomorf eller idiomorf. Korna er vanlegvis lange med tavleforma utsjånad. Kan ha lamellar som er danna av utløyst albitt.
KrystallsystemTriklinsk
TvillingTypisk albitt og periklin. Skapar eit gittermønster.
KløyvPerfekt på {001} og god på {010}.
Optiske eigenskapar
Optiske eigenskaparToaksa negativ
Brytingsindeksnα = 1.514 - 1.529 nβ = 1.518 - 1.533 nγ = 1.521 - 1.539
DobbeltbrytingOpp til første ordens kvit (grovt 0.007)
2V-vinkel65–88°

KjelderEndra