Kalmar län er eit len i det sørlege Sverige. Det grensar til lena Kronobergs län, Jönköpings län, Blekinge län og Östergötlands län.

LandskapEndra

Kalmar län dekker den austlege delen av landskapet Småland og heile landskapet Öland

AdministrasjonEndra

Hovudoppgåvene for lensadministrasjonen er å utføre dei oppgåvene gjeven av Riksdagen og den svenske regjeringa, å koordinere og oppmuntre til økonomisk vekst i länet og ivareta rettstryggleiken.

Byar i Kalmar länEndra

KjelderEndra