Kapp Linné fuglereservat

Kapp Linné fuglereservat er eit fuglereservat oppretta ved forskrift av 1. juni 1973 i medhald av Svalbardlova. Reservatet omfattar området vest for lina Randvika–søraustenden av Fyrstesjøen unntatt stasjonsområdet for Isfjord radio. Området ligg på Nordenskiöld Land på Spitsbergen på Svalbard.

Formålet med fredinga var å sikre eit viktig hekke- og opphaldsområde for fugl, spesielt ærfugl og gjæser.

BakgrunnsstoffEndra