Karbonyl

funksjonell gruppe
(Omdirigert frå Karbonylgruppe)

Karbonyl er ei toverdig funksjonell gruppe med kjemisk formel CO. Ho er med mellom anna i aldehyd (R–CO–H), keton (R–CO–R) og karboksylsyrer (R–CO–OH), der R står for ein hydrokarbonrest.

Døme på sambinding med karbonyl

Andre sambindingar som inneheld karbonyl er til dømes fosgen (COCl2) og fleire metallkarbonyl, der pentakarbonyljarn [Fe(CO)5] og tetrakarbonylnikkel [Ni(CO)4] er viktige.

Kjelder endre