Karin

kvinnenamn

Karin er eit kvinnenamn, ei kortform av Katarina, som kjem frå gresk katharos 'rein' eller 'kysk'. Det blir også stava Carin, Caryn og Karyn. Karen og Karina er nærskylde variantar av namnet.

Karin har norsk og svensk namnedag den 2. august.

BrukEndra

Namnet Karin har tradisjonelt vore særs vanleg i Tyskland og i Sverige, der det har vore i bruk sidan midten av 1400-talet. Ved byrjinga av 2006 hadde totalt 170 229 personer i Sverige namnet.

Karin er også utbreidd i Noreg, med 13 388 namneberarar i 2012 (SSB). Det var mest brukt i tidsrommet 1935-1945, då det blei gjeve til rundt 1,7 % av alle nyfødde jenter.

Kjende namneberararEndra

BakgrunnsstoffEndra

KjelderEndra