Karla og Carla er kvinnenamn avleia av Karl, Carlos og liknande. Ettersom desse namna tyder 'fri mann' kan Karla seiast å tyda 'fri kvinne'. Namn i nær slekt er Karoline og Carola.

Det er 253 kvinner som heiter Karla og 121 som heiter Carla i Noreg (SSB 2006).

Karla har svensk namnedag den 28. januar, saman med Karl.

Kjende namneberarar endre

Geografi endre

Bakgrunnsstoff endre