Kretsløpssystemet

Karmotstand eller vaskulær motstand er den motstanden blodet må overkome i kretsløpssystemet for å skape straum. Motstanden ytt av systemkretsløpet blir kalla systemisk karmotstand (SVR) eller total perifer karmotstand (TPR), medan motstanden ytt av lungekretsløpet blir kalla pulmonal karmotstand (PVR) eller lungekarmotstand. Systemisk karmotstand blir brukt til å rekne ut blodtrykk, blodstraum og hjartefunksjon. Samantrekking av blodårer aukar systemisk motstand, medan utviding av blodårer senkar systemisk motstand.

For å måle karmotstanden kan ein bruke dyn·s·cm-5, pascal-sekund per kubikkmeter (Pa·s/m3) eller, for å gjere det enklare å dele med trykk (målt ved mmHg) og minuttvolum (målt ved l/min), kan ein bruke mmHg·min/l. Desse samsvarar med Wood-einingar (HRU), som er mykje brukt av barnekardiologar. Konverteringa dei imellom går føre seg slik:


Sjå ògEndra

KjelderEndra

  Denne medisinartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.