Keg er ei gammal måleining for volum. 1 keg er lik 4 gallon eller 15 liter. Seinare vart keg nytta som måleining for masse der 1 keg var lik 100 pound eller 45,4 kg. Keg har òg vorte nytta som eining for fiskemengd der ein keg var lik 60 stykke.

KjelderEndra

  • Holtebekk, Trygve. (2009, 14. februar). Keg. I Store norske leksikon. Henta 12. november 2013 frå http://snl.no/keg.