Kilopond med symbolet kp er ei måleining for kraft i det tekniske einingsysstemet, definert som tyngda av eit kilogramlodd der tyngdeakselerasjonen er 9,80665 m/s2. Omrekna til SI-einingar er 1 kp = 9,80665 N.

Kjelder endre