Det tekniske einingsysstemet

Det tekniske einingsysstemet er eit system for måleiningar med grunneiningane meter for lengd, kilopond for kraft og sekund for tid. Systemet er i dag erstatta av SI-systemet og vert lite nytta.

KjelderEndra