Kilowatt er ei SI-avleidd eining for effekt. Ein kilowatt er lik 1000 watt, og symbolet for kilowatt er kW.

Kilowatt er ei av dei mest nytta måleeiningane for effekt, og vert mellom anna nytta til å oppgi effekten av motorar.

1 kilowatt = 1000 watt = 1,36 hestekrefter.

Kjelder endre