Kinetikk er i fysikk og ingeniørvitskap ei grein innan klassisk mekanikk som omhandlar forholdet mellom rørsla til lekamar og kva som skapar dei, nemleg krefter og dreiemoment.[1][2] Kinetikk må ikkje forvekslast med kinematikk, som er studiet av rørsle utan å ta omsyn til kva som skapar rørsla,[3] og som er ei eiga grein i klassisk mekanikk.

Sidan midten av 1900-talet har ein i stor grad nytta «dynamikk» (eller «analytisk mekanikk») i staden for «kinetikk» i lærebøker om fysikk, men «kinetikk» vert framleis mykje nytta innan ingenørvitskap.

I mekanikk vert kinetikk utleia frå kinematikk ved å innføre omgrepet masse.

I plasmafysikk syner kinetikk til studiet av kontinuum i snøggleiksrom. Dette finn ein som regel i samanhengar som omhandlar ikkje-termale (ikkje-maxwellsk) fartsfordelinga, eller prosessar som perturberer varmefordelingar.

Omgrepet kinetikk vert òg nytta i kjemisk kinetikk, særleg innan kjemikalsk fysikk og fysikalsk kjemi.[4][5][6][7][8]

Kjelder endre

  1. kinetics. Encyclopedia Britannica Online
  2. Louis Adolphe Martin (1907). Text-book of Mechanics. Wiley. s. Section X, pp. 69ff. 
  3. Edmund Taylor Whittaker (1988). A Treatise on the Analytical Dynamics of Particles and Rigid Bodies (Reprint of the Fourth Edition of 1936 with a forward by William McCrea utg.). Cambridge University Press. s. Chapter 1. ISBN 0-521-35883-3. 
  4. Lifshitz, E. M.; Pitaevskii, L. P.; Sykes, J. B.; Franklin, R.N. (1981). Physical Kinetics. Butterworth-Heinemann. ISBN 0-7506-2635-6. 
  5. Alexeev, Boris V. (2004). Generalized Boltzmann Physical Kinetics. Elsevier. ISBN 0-444-51582-8. 
  6. Gorelik, G. E.; N. V. Pavlyukevish; V. V. Levdansky; V. G. Leitsina; G. I. Rudin (1995). Physical Kinetics and Transfer Processes in Phase Transitions. Begell House. ISBN 1-56700-044-4. 
  7. Krainov, Vladimir P.; Kevin Hendzel (1992). Qualitative Methods in Physical Kinetics and Hydrodynamics. Springer. ISBN 0-88318-953-4. 
  8. American Chemical Society, Division of Physical Chemistry (1976). Evolution of Kinetics: A Centennial Symposium of the Division of Physical Chemistry, American Chemical Society. American Chemical Society.