Kivledalen

Kivledalen er ein dal i Seljord kommune. Han ligg mellom fjella Skorve og Hattefjell.

Seljordsvatnet og Kivledalen sett frå Hovedbølet

BusetnadEndra

Den fyrste kjende busetnaden blei etablert på 1500-talet på hovudbølet. Det ligg fleire småbruk i dalen. Desse var i dagleg drift fram til slutten av førre hundreåret. Det er i dag ca. 15 fastbuande i dalen.

SegnEndra

Det finst fleire segner knytt til Kivledalen, mest kjend er segna om Kivlemøyane. Ifølgje segna skal det ha liggje ei kyrkje på Nystaulækrun.

RekreasjonEndra

Kivledalen er ein velkjend rekreasjonstad for folk frå Seljord. Det er merka turløyper til Gøysen (1370 m.o.h.) via Listaul og Nordnibba (1360 m.o.h.) via Skrovestaul. Om vinteren er det preparera skiløyper til Lomma og Manndal.

KraftutbyggingEndra

I 2001 fekk Olav Kåsa konsesjon til å bygge minikraftverk i Hovuddukfossen. Dette bygget stod ferdig i 2003.