Kjell Magnar Sæter (fødd 19. april 1951 i Vatne) er ein norsk prostiprest i Sogn prosti. Sæter tok teologisk embetseksamen i 1981, og var sokneprest i Leikanger prestegjeld frå 1990 til han gjekk over i stillinga som prostiprest i 2007.

Kjell Sæter
Fødd 19. april 1951 (73 år)
Yrke prest
Verv Sokneprest i Leikanger
Periode 1990-2007
Føregangar Tore Wigen
Etterfylgjar Egon Askvik