Koordinatar: 61°13′32″N 7°5′51″E

Sogn prosti er eit tenestedistrikt i Bjørgvin bispedømme i Den norske kyrkja. Prostiet femner kommunane Vik, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal og Luster. Prosten har sete på Stedje.

Stedje kyrkje

Prostiet vart oppretta i 2013 då Ytre Sogn prosti vart lagt ned. Vik og Balestrand vart då overførte til Indre Sogn prosti, som samstundes bytte namn til Sogn prosti.[1]

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eitt eller fleire sokn.

Sokn Endra

Det er 28 sokn i prostiet (2014).

Sjå òg Endra

Bakgrunnsstoff Endra

Kjelder Endra