Koordinatar: 61°36′35″N 5°9′26″E

Klavfjorden er ein fjordarm til Botnafjorden i Kinn kommune i Vestland, like aust for Florø. Fjorden har ei lengd på om lag tre km og strekkjer seg frå Brandsøya i vest til aust. Fjorden ligg på sørsida av øya Grønenga og på nordsida av neset Klaven, som fjorden er kalla opp etter.

Utsikt frå aust på Brandsøya. Klavfjorden i midten. Tettstaden Brandsøy nede til høgre, på begge sider av Brandsøysundet.
Foto: Hjorthefoto

Brandøysundet ligg mellom Brandsøya og Klaven og sør til Solheimsfjorden. Ved sundet ligg tettstaden Brandsøy. På nordsida av Grønenga ligg Norddalsfjorden.