Sjaa, det dagast, snart det lagast,
Snart det lagast til Høgtid ny!
Daa skal oss Klokka leikande lokka,
Leikande lokka til Helg i Sky.

Frå siste verset av salmen

«Kling no, klokka» er ein julesong skriven av Elias Blix, trykt i «4de aukade Utgaava» av Nokre Salmar, Kristiania 1891.

I Nokre Salmar har songen melodireferanse til «Her vil ties, her vil bies», forøvrig same melodireferanse Grundtvig-salmen «Påskemorgen slukker sorgen» hadde i Landstads kirkesalmebog. I dag vert han oftast sungen til ein norsk folketone frå Oppdal, ein variant av ein melodi frå Halle 1705/1708, slik han er notert i Norsk Salmebok (nr 65, 6 vers).

Songen er òg teken inn i den katolske salmeboka Lov Herren, her med 4 vers.

«Kling no, klokka» er den julesalmen av Blix som står sterkast i norsk songtradisjon.

Kjelder: endre

Bakgrunnsstoff: endre