Knut Uksnøy

Norsk fiskar

Knut Larsson Uksnøy (15. januar 188225. mars 1960) var ein norsk fiskar, organisasjonsmann og politikar. Han var fødd på Uksnøya som då låg i HaramSunnmøre, seinare overflytta til Sandøy i Romsdal.

Knut Uksnøy
Fødd15. januar 1882
Død25. mars 1960 (78 år)
Statsborgar avNoreg
Yrkefiskar, politikar
Alle verv
  • vararepresentant til Stortinget (1931–1933)
  • vararepresentant til Stortinget (1934–1936)
  • vararepresentant til Stortinget (1945–1949) Sjå dette på Wikidata

Knut Uksnøy tok til som fiskar 15 år gamal, og vart skipper på eigen båt då han var 22. Han vart med i Harøens Fiskeriforening i 1898. Han var pådrivar ved skipinga av Sunnmøre og Romsdal Fiskerforening i 1915. Like eins gjekk han sterkt inn for skiping av Norges Fiskarlag i 1926. I ein avisartikkel i februar 1927, skisserte han korleis omsetninga av storsild burde organiserast. Ideane hans låg til grunn då Storsildlaget vart skipa seinare same året. Her sat han i styret frå starten og til 1933. 1944–1945 var han formann i Sunnmøre Fiskarlag.

Under 2. verdskrigen freista NS å få kontroll over Norges Fiskarlag. Det lukkast ikkje. Sidan Knut Uksnøy var kritisk til leiinga i fiskarlaget i andre saker tok NS utsegnene hans til fordel for seg. Det var det ikkje grunnlag for. Likevel førte det til at Knut Uksnøy vart suspendert frå Norges Fiskarlag på landsmøtet i 1945. Ei medårsak til suspensjonen kan ha vore at Sunnmøre Fiskarlag, der han var formann, låg i strid med Norges fiskarlag om organiseringa av fiskeriomsetninga. Uksnøy gjekk til rettssak mot fiskarlaget. Han fekk medhald i Trondheims byrett i 1948. Etter at partane inngjekk forlik, var suspensjonen oppheva og Knut Uksnøy fekk erstatning. I 1953 vart han utnemnd til æresmedlem i Norges Fiskarlag.

Knut Uksnøy skreiv manusskriftet til fiskarfilmen Ut mot havet, som var ferdig i 1955. Han leidde arbeidet med utgjevinga av Fallboka for Møre og Romsdal, som Sunnmøre fiskarlag gav ut i 1959. Uksnøy stod på førsteplass på lista til Aktive Fiskarar ved Stortingsvalet i 1936. Ved Stortingsvalet i 1945 vart han 1. vara representant for Bondepartiet i Møre og Romsdal. Han møtte og på Stortinget ei kortare tid.

Knut Uksnøy fekk Kongens fortenestmedalje i gull i 1959.

Kjelder endre

  • Harald Kjølås: Fiskarhøvdingen i 100 år 100 navn Personer som har preget hundreåret på nordvestlandet Sunnmørsposten Forlag 2000
  • Pål Christensen og Abraham Hallenstvedt: I kamp om havets verdier. Norges Fiskarlags historie. Norges Fiskarlag 2005
  • stortinget.no