Kolikk (frå gresk kolon, tjukktarm) er kraftige taktvise smerter som kjem frå glatt muskulatur når røyrforma innvolar trekkjer seg i saman, t.d. tarm, urinvegar og gallevegar. Dette kan skje ved t.d. nyrestein, gallestein og mekanisk ileus.

Særleg kjend er såkalla tremånadarskolikk hos spedbarn. Denne har likevel inga klar årsak.

Kjelde endre

  • Øyri: Norsk medisinsk ordbok