Kolkraftverk

Kolkraftverk er eit nemning på eit kraftverk som omformar den kjemisk bundne energien i kol til elektrisk energi. Kol vert nytta som brennstoff for å generere vassdamp, som vert nytta for å drive gassturbinar, som i sin tur driv elektriske generatorar.

Kolkraftverk i Tyskland

Sjå ògEndra

BakgrunnsstoffEndra