Kolumbamesse eller Kolbjørn med laksen (også Kolbein med laksen, festum Columbe abbatis) er ein messedag feira 9. juni til minne om den irske helgenen Columba, Skottlands apostel.

primstaven er merket ofte ein fisk, og fisken vart i folketradisjonen tolka som ein laks, sidan laksen går opp i elvane på denne tida.

Kjelder endre