Kompresjonstenning tyder at ein motor har så høg kompresjon at temperaturen i brennkammret vert høg nok til at drivstoffet tenner seg sjølv. I dieselmotorar vert luft komprimert til så høgt trykk at drivstoffet sjølvtenner når det vert sprøyta inn (under høgt trykk) gjennom ei dyse som forstøvar det i brennkammret.

Sjå ògEndra