Overflatetenning er eit av fleire mogelege tenningssystem som har vore nytta for å tenna ei luft-drivstoff-blanding i ein stempelmotor med innvendig forbrenning. Det finst eit par variantar:

Sjå òg endre