Kong Olav Vs Kreftforskningspris

Kong Olav Vs Kreftforskningspris er ein forskingspris som Kreftforeningen delar ut årleg, til ein forskar som særleg har utmerkt seg gjennom sitt vitskaplege engasjement. Prisen er den høgste utmerkinga Kreftforeningen gir.

PrisvinnararEndra

 • 2013 Olav Dahl, Haukeland universitetssjukehus
 • 2012 Claes Göran Tropé, Avdeling for gynekologisk kreft, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • 2011 Sverre Heim, Seksjon for kreftcytogenetikk, Radiumhospitalet
 • 2010 Lars J. Vatten, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 2009 Lars A. Akslen, Gades Institutt ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus
 • 2008 Hans E. Krokan Institutt for kreftforskning og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet.
 • 2007 Ragnhild A. Lothe Avdeling for kreftforebygging ved Institutt for kreftforskning, Rikshospitalet-Radiumhospitalet
 • 2006 Øystein Fodstad Avdeling for tumorbiologi ved Radiumhospitalet-Rikshospitalet
 • 2005 Stein Kaasa Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, NTNU og Seksjon for lindrende behandling, Kreftavdelingen, St. Olavs Hospital
 • 2004 Erlend B. Smeland Avdeling for biokjemi ved Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet.
 • 2003 Sjur Olsnes Avdeling for biokjemi ved Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet.
 • 2002 Eiliv Lund Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø.
 • 2001 Erling Seeberg (1946-2004) Mikrobiologisk institutt ved Rikshospitalet.
 • 2000 Anders Waage Institutt for kreftforskning og molekylær medisin ved NTNU.
 • 1999 Per Eystein Lønning Kreftavdelingen ved Haukeland Universitetssjukehus.
 • 1998 Kirsten Sandvig Avdeling for biokjemi ved Radiumhospitalet.
 • 1997 Sophie D. Fosså Onkologisk avdeling, Rikshospitalet.
 • 1996 Rune Blomhoff institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen.
 • 1995 Stein-Ove Døskeland Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen.
 • 1994 Anne Lise Børresen-Dale Avdeling for genetikk ved Radiumhospitalet.
 • 1993 Terje Espevik Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin ved NTNU.
 • 1992 Per Magne Ueland Institutt for farmakologi ved Universitetet i Bergen.

BakgrunnsstoffEndra