Kongobassenget

Kongobassenget er eit sedimentasjonsbasseng som stort sett dekker Kongo. Bassenget omfattar Kongoelva og nedbørområdet til elva. Kongoelva får øvst tilsig frå Det etiopiske høglandet med blant anna elvane Zambesi, Uele og Ubangi. I midtre delar av Kongoelva får ho tilsig frå Lualabaelva. Kongoelva renn ut i Guineabukta i Atlanterhavet. Kongobassenget er bevokst med tropisk regnskog.

Kongobassenget

KjelderEndra