Kongsbergitt

Kongsbergitt er eit naturleg amalgam, det vil sei ei sølv/kvikksølvlegering. Det finst på sølvgangane ved Kongsberg med opptil 23 % kvikksølv.

KjelderEndra