Kontreadmiral

grad i sjøforsvaret

Kontreadmiral er ein militær offisersgrad mellom flaggkommandør og viseadmiral i krigsflåtar, m.a. i den norske Marinen. Kontreadmiral svarar til generalmajor i hæren.

Sjølve ordet kontreadmiral kjem frå fransk og skal uttalast med trykk på o-en, ikkje på e-en. (Sjølv om mange i Sjøforsvaret uttaler det med trykk på andre staving, er dette ifølgje Norsk språkråd ukorrekt.)

Schoutbynacht (nederlandsk schout-bij-nacht) er den tilsvarande militærgraden til sjøs på 1700-talet. Mellom dei meste kjende schoutbynachtar i den norske historia er Peter Wessel også kjend som Tordenskjold. Han vart utnemnd av Frederik IV i desember 1718. Schoutbynacht vart i 1771 erstatta med kontreadmiral.

Spire Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.