Konvergens

Wikimedia-fleirtydingsside

Konvergens (latin con- med, vergere bøye seg mot), kan tyde :

Sjå òg endre


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.