Konvergenssone

Ein konvergenssone viser vanlegvis til eit område i atmosfæren der to jamne lufstraumar møter kvarandre og vekselverkar. Dette fører vanlegvis til særeigne vêrtilhøve.

Eit døme på ein konvergenssone er den intertropiske konvergenssona (ITCZ), eit lågtrykksområde som ligg rundt jorda ved ekvator. Eit anna døme er konvergenssonen i det sørlege Stillehavet som strekkjer seg frå det vestlege Stillehavet til Fransk Polynesia.

Konvergenssoner kan òg knytast til solgangsbrisfrontar.

Sjå ògEndra

KjelderEndra