Kop er ei gammal måleining for volum nytta i Nederland. Han vart mest nytta for korn og var lik 1/32 shcepel eller 0,87 liter.

Nederlandske Kop

Han vert i dag til dels nytta i tydinga liter.

Kjelder Endra

  • Kop. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Henta 12. november 2013 frå http://snl.no/kop.