Kornsnø

Kornsnø er nedbør som består av små, kvite og korna ispartiklar som er danna av at små vassdropar har frose til is. Kvart korn er som regel mindre enn 1 mm i diameter. Kornsnø fell i små mengder frå stratusskyer eller tåke.

Bilde av snø som smeltar og frys til is att.

Kornsnø kan òg nyttast om gammal snø, som etter omkrystallinsering på bakken har fått ein kornete struktur.

KjelderEndra