Korntønne er ei gamal måleeining for volum av tørre varer, som korn, nytta frå 1683 i Noreg og Danmark. Ei korntønne tilsvarar 144 potter eller 139,12 liter.

Kjelde endre