Koronahòl

Koronahòl er område i solkoronaen der intensiteten av kortbølgja stråling er sterkt redusert, og temperatur og tettleik er lågare enn i omgjevnadane. Koronahola er utløp for magnetiske kraftlinjer som ikkje vender tilbake til sola, og er houvdkjelda for langvarige, raske straumar av atompartikler i solvinden.

Sola med eit koronahol

KjelderEndra