Koronarsaumen (av latin sutura coronalis) eller kronesaumen er ein tjukk og fibrøs skallesaum som skil pannebeinet frå issebeina i hovudskallen.[1] Leddet er samansett av bindevev, og ved fødsel er knoklane fråskilde. Saumen utviklar seg frå paraksial mesoderm.

Hovudskallen sett frå sida. Koronarsaumen er merka raudt.
Hovudskallen sett ovanfrå. Koronarsaumen er merka raudt.

Klinisk relevans Endra

Ved fødsel er knoklane i hovudskallen fråskilde. Av og til kan dei vekse saman for tidleg, ein tilstand kjend som kraniosynostose, som kan føra til skallemisdanningar. Ved prematur forbeining av koronarsaumen vil skallen framstå som vridd og asymmetrisk. Det finst to moglege misdanningar som skuldast prematur lukking av koronarsaumen:

Fleire bilete Endra

Kjelder Endra

  1. Holck, Per (13. februar 2009). «koronarsømmen». Store medisinske Leksikon. Henta 28. februar 2015. 

Referansar Endra

  • "Sagittal suture." Stedman's Medical Dictionary, 27th ed. (2000).
  • Moore, Keith L., and T.V.N. Persaud. The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 7th ed. (2003).

Bakgrunnsstoff Endra