Korsfjorden

Wikimedia-fleirtydingsside

Korsfjorden er namnet på fleire fjordar i Noreg:

I tillegg vert Krossfjorden nytta om fjordsystemet Vindafjorden, Yrkefjorden og Sandeidsfjorden i Rogaland.


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.