Kristoffer Rein

norsk politikar

Kristoffer Rein (18. februar 191218. juli 1993) var ein norsk gardbrukar, politikar og historiegranskar frå Stadsbygd i dagens Rissa kommune i Sør-Trøndelag. Han representerte Kristeleg FolkepartiStortinget i tida 1961-73 og var fylkesordførar i Sør-Trøndelag 1976-79.

Kristoffer Rein
Fødd 18. februar 1912
Stadsbygd
Død

18. juli 1993 (81 år)
Stadsbygd

Yrke politikar, bonde

Rein var fyrstefødde son til gardbrukaren på Rein i Stadsbygd. Han arbeidde på farsgarden til han tok over eigedomen i 1950 og dreiv den til 1989, bortsett frå åra 1932-34 då han gjekk Skjetlein jordbruksskole i Melhus.

Rein tok på seg ei rad verv og oppgåver i heimbygda Stadsbygd. Han var formann 1938-46 i forsyningsnemnda og i jordstyret 1948-56. Frå 1947 til -51 var han varaordførar i Stadsbygd, perioden 1956-62 sat han med ordførarklubba. Åra 1952-63 var han formann i Rissa og Stadsbygd kraftlag. Seinare var han formann 1973-76 i Stadsbygd sokneråd. Elles engasjerte han seg i fråhaldssaka og var landsstyremedlem i Det Blå Kors 1962-76, og styremedlem i Avholdsfolkets landsnemnd 1966-70.

Hausten 1961 vart Rein vald til å representere Sør-Trøndelag og Kristeleg Folkeparti på Stortinget. Med to attval kom han til å sitje på Tinget til 1973. Den fyrste fireårsbolken var han medlem i Militærkomiteen, sidan 1965 sat han i Kommunalkomiteen. Ved EF-valet 25. september 1972 røysta han ja til norsk medlemskap i EF. Då fylkespartiet skulle setje opp stortingsvallista 1973 vart han vrak frå fyrsteplassen, til fordel for nei-mannen Jens P. Flå.

I den fyrste perioden med direktevalt fylkesting, 1976-79, var Rein fylkesordførar i Sør-Trøndelag.

Rein gav ut åtte bøker med lokal historie, og åra 1976 til -82 var han styremedlem i Landslaget for by- og bygdehistorie.

Elles var Rein frå 1974 til -78 medlem i Forsvarskommisjonen av 1974.

KjelderEndra