Kroneige

Eit kroneige (engelsk: Crown Dependencies) er ein stat som er underlagt den britiske monarken, til forskjell frå britiske oversjøiske territorium, som er underlagt overhøgleiken til Det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland. Eit kroneige er såleis ikkje ein del av Storbritannia.

Det finst tre kroneige:

KjeldeEndra