Kroppsmasseindeks

Kroppsmasseindeks

Kroppsmasseindeks eller KMI, på engelsk body mass index eller BMI, er ein enkel formel som blir brukt til å vurdere om ein person er over- eller undervektig eller har normal vekt. Formelen gir ikkje noko eksakt resultat. KMI-verdien skil ikkje mellom kroppsfeitt og musklar. Kroppsbyggarar kan ha ein KMI på over 25 utan å vere overvektige.

FormelEndra

Formelen for å regne ut KMI er:

 

EksempelEndra

  =  

KMI-verdiarEndra

  • KMI på under 18,5 = undervektig.
  • KMI på mellom 18,5 og 24,9 = normal kroppsvekt.
  • KMI på mellom 25 og 29,9 = overvektig.
  • KMI på 30 og over = fedme.
  • KMI på 35 – 39,9 = fedme, klasse II.
  • KMI på 40 og over = fedme, klasse III (ekstrem fedme).

BakgrunnsstoffEndra