Krossgang

Krossgang er ein open gang mellom ein klostergard og det omgjevande klosteranlegget. Passasjen har vanlegvis kvelva tak og arkadar.

KjelderEndra