Opna hovudmenyen
Eit AGM-129 ACM-missil
Utskytning av Tomahawk-missil frå undervassbåt

Kryssarmissil (engelsk cruise missile) eller kryssarrakett er eit styrt missil som bring med seg ei eksplosiv last. Det er ei flygande bomba med vingar som gjev løft, eit fremdriftssystem, ofte ein jetmotor og eit styresystem som bringar den til målet. Kryssarmissil er laga for å frakta med seg eit konvensjonelt eller kjernefysisk stridhovud. Dei kan fly fleire hundre kilometer med overlydsfart eller høg subsonisk fart i ikkje-ballistiske banar. Styresystema kan ofte navigera ved hjelp av terrengprofil som gjer muleg flyving i svært låg høgd slik at ein unngår å oppdagast av radar. Døme på kryssarmissil er amerikanske BGM-109 Tomahawk og indo-russiske BrahMos. Våpensystemet kan fyrast av frå fartøy eller fly, og som sjølvstendig kan ta seg fram til og treffe mål over svært lange avstandar. Det vart brukt mange slike missil under Golfkrigen i 1991, Kosovokrigen i 1999, krigen i Afghanistan frå 2001 og under krigen i Irak i 2003. Det nye sjømålsmissilet til Sjøforvaret, Norsk Sjømålmissil (NSM) (Naval Strike Missile), er eit slikt missil. [1][2][3]

KjelderEndra