Kubikkrot

Kubikkrota av eit reelt tal a er det unike, reelle talet som opphøgd i 3. blir a, altså løysinga til likninga . Kubikkrota av a vert skriven .

Til dømes er og , fordi og .

Iblant blir kubikkrot brukt som namn på ei løysing til likninga og i andre situasjonar, til dømes når a og x er komplekse tal. Då er kubikkrota til a ikkje eintydig gjeven, fordi likninga har meir enn éi løysing.

EigenskaparEndra

Følgjande viktige eigenskapar for kubikkrøtter gjeld for alle positive, reelle tal x og y (ifølgje potensreglane):

 
 
  for kvart reelle tal x
 

Kubikkrota av eit heiltal som ikkje er ei jamn kube av eit heiltal er eitt irrasjonalt tal.

Kubikkrota av 27 reelle talEndra

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjå ògEndra

KjelderEndra