Kulturhus er eit hus eller eit bygg der det går føre seg ymse verksemd knytt til kultur. Eit kulturhus kan innehalda til dømes kinosal, konsertsal og teatersal. Større kulturhus har ofte skilde rom for ulike aktivitetar, medan mindre kulturhus kan ha berre eitt rom med ei scene eller berre ein talarstol. Ofte får eit kulturhus stønad frå til dømes ein kommune til dagleg drift.

Særleg store kulturhus kan verta kalla kulturpalass.

Sjå òg endre