Kulturminneåret 1997

Kulturminneåret 1997 var eit initiativ frå Miljøverndepartementet og Riksantikvaren, og blei arrangert over heile landet. Det blei arrangert ein kulturminnestafett frå nord til sør med hovudstaden som mål, og dei aller fleste kommunane i heile landet kåra sitt kulturminne.

Kjelder endre