Kulturminnesøk

Kulturminnesøk er ein nettportal med ei samla oversikt over freda kulturminne i Noreg. Nettportalen vert skipa av Riksantikvaren i desember 2009 og gjer delar av databasen Askeladden tilgjengeleg for eit allment publikum. Då portalen vert oppretta inneheld den ca. 80 000 kulturminne og i 2011 over 120 000.

BakgrunnsstoffEndra

KjelderEndra