Kvasikrystall

Kvasikrystallar er strukturelle former som er ordna, men ikkje periodiske. Dei dannar mønster som fyller alt rom, men manglar i motsetnad til vanlege krystallar translasjonssymmetri.

Atommodell av eit Ag-Al-kvasikrystall

Dei såkalla kvasiperiodiske krystallane vart først oppdaga av professor Dan Shechtman den 8. april 1982 på eit elektronmikroskopbilete. Professor Shechtman fekk Nobelprisen i kjemi i 2011 for oppdaginga si av kvasikrystallar.

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra