Kvige (frå norrønt kvíga) er eit hokjønna storfedyr som er eldre enn eitt år, og som ikkje har kalva enno.[1] Nokre stader blir ungkyr kalla kviger fram til andre kalving.[2]

Kvige frå vestlandsk fjordfe.
Irish moiled-kvige som slikkar seg.

Eit kjenneteikn på ei kvige er at jur er lite utvikla og knapt synleg. Juret utviklar seg i vekene føre kalvinga.

Kjelder Endra