Kyrkjedepartementet

Kyrkjedepartementet er det sentrale administrative oranet i Den norske kyrkja. Kyrkjedepartementet er for tida (2008) ein del av Kultur- og kyrkjedepartementet, som har ein eigen kyrkjeavdeling som tar seg av kyrkjesaker.

Etter den norske kyrkjeordninga er Kongen den øvste forvaltningsstyresmakt i Den norske kyrkja. Kyrkjedepartementet har som oppgåve å førebu alle forvaltingsoppgåver Kongen avgjer, og å førebu kyrkjelege lovsaker for Stortinget.

Kyrkjedepartementet utarbeider òg framlegg til statsbudsjett for kyrkja, med formuleringar av mål, prioriteringar og utfordringar for kyrkja.

Bakgrunnsstoff endre

Kjelder endre

  • Handbok for sokneråd og kyrkjelge fellesråd 1997 utg. av Kyrkjerådet i samarbeid med Kirkens arbeidsgiverorganisasjon